Cookies

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych

Informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ogólnopolska Grupa Szkoleniowa sp. z o.o., Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, NIP: 6762565407.
  2. Informacje odnośnie przetwarzania danych można uzyskać kontaktując się drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@koka.org.pl
  3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora, które polegają na realizacji szkoleń i procesów poszkoleniowych.
  4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit a i/lub b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a gdy przepisy nie stanowią o konieczności ich przechowywanie, maksymalnie do roku od realizacji szkolenia, w celu prawidłowej obsługi poszkoleniowej.
  6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).
  9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    ROZUMIEM